Προγράμμα Ιερών Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδας

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδας

Δυστυχώς λόγω της ασθένειας του εφημέριου του χωριού μας την Μεγάλη Εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν μόνο οι ακολουθίες του Επιταφίου και της Ανάστασης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.