Ο Σύλλογος

Σύλλογος Απανταχού Κομηλιωτών και Φίλων "Η Παναγιά"

Ο Σύλλογος Απανταχού Κομηλιωτών και Φίλων “Η Παναγια” είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο για το χωριό Κομηλιό Λευκάδας, τους απανταχού Κομηλιώτες και φίλους του χωριού, με έδρα την Αθήνα. Από τους βασικούς σκοπούς του συλλόγου είναι η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων μεταξύ των μελών, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ηθών και των εθίμων, η αλληλοβοήθεια, η έρευνα, μελέτη, συμβολή στην αντιμετώπιση και επίλυση τοπικών προβλημάτων του Κομηλιού, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του χωριού και γενικότερα η συμβολή στην ανάπτυξη του Κομηλιού.

Ίδρυση του Συλλόγου

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε την 25η Μαρτίου 2018.

Καταστατικό του Συλλόγου

Το καταστατικό του Συλλόγου περιέχει 20 άρθρα.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο

Ελεγκτική Επιτροπή

Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου.