Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία 3 Μέλη. Αποφασίζει και ενεργεί σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε τι που ενδιαφέρει το Σύλλογο. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες. Συντάσσει τον απολογισμό δράσης, τον ταμειακό απολογισμό, τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Ζώης Τζεφρώνης του Δημητρίου
Αντιπρόεδρος:   Ελευθερία Μελά του Σπυρίδωνος
Γ. Γραμματέας:   Γεώργιος Βουκελάτος του Σπυρίδωνος
Ταμίας:   Νικόλαος Μαραγκός του Φωτίου
Μέλος:   Νικόλαος Κονιδάρης του Γερασίμου
Μέλος:   Σπυρίδων Τζεφρώνης του Κωνσταντίνου
Μέλος:   Ελένη Συμεωνίδη του Θεοδώρου

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

2022 – 2023 

Πρόεδρος:   Ζώης Τζεφρώνης του Δημητρίου
Αντιπρόεδρος:   Γεώργιος Βουκελάτος του Σπυρίδωνος   
Γ. Γραμματέας:   Νικόλαος Μαραγκός του Φωτίου
Ταμίας:   Ολυμπία Μαραγκού του Ευσταθίου
Μέλος:   Ελευθερία Μελά του Σπυρίδωνος
Μέλος:   Αικατερίνη Περδικάρη του Γεωργίου
Μέλος:   Ιωάννης Αρναουτάκης του Ευαγγέλου

2019 – 2020 (παράταση έως και 2021)

Πρόεδρος:    Ζώης Τζεφρώνης του Δημητρίου
Αντιπρόεδρος:    Ελευθερία Μελά του Σπυρίδωνος
Γ. Γραμματέας:    Γεώργιος Βουκελάτος του Σπυρίδωνος
Ταμίας:    Νικόλαος Μαραγκός του Φωτίου
Μέλος:    Αικατερίνη Περδικάρη του Γεωργίου
Μέλος:    Ιωάννης Αρναουτάκης του Ευαγγέλου
Μέλος:    Νικόλαος Κονιδάρης του Γερασίμου

To παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε μετά την παραίτηση 2 μελών του και την ανασύνθεση που έγινε την 19η Αυγούστου 2020. Το αρχικά εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της διετίας 2019-2020 ήταν:

Πρόεδρος:   Ζώης Τζεφρώνης του Δημητρίου
Αντιπρόεδρος:   Νικόλαος Βερύκιος του Αλεξάνδρου
Γ. Γραμματέας:   Γεώργιος Βουκελάτος του Σπυρίδωνος
Ταμίας:   Νικόλαος Μαραγκός του Φωτίου
Μέλος:   Μιχαλία (Λίλιαν) Κασσαβέτη του Νικολάου
Μέλος:   Αικατερίνη Περδικάρη του Γεωργίου 
Μέλος:   Ελευθερία Μελά του Σπυρίδωνος