Καταστατικό

Καταστατικό του Συλλόγου

Το καταστατικό περίεχει σε 20 άρθρα τους σκοπούς και όλους τους κανόνες λειτουργίας του Συλλόγου. Όλα τα όργανα και μέλη του Συλλόγου θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με το καταστατικό. Το καταστατικό συντάχθηκε και υπογράφηκε στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συλλόγου από τα ιδρυτικά μέλη. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του καταστατικού.