Ελεγκτική Επιτροπή

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται από την Γ.Σ. μαζί με το Δ.Σ. και η θητεία της είναι διετής. Το έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του. (Άρθρο 16, §1 του καταστατικού)

Ελεγκτική Επιτροπή

Ευστάθιος Μαραγκός του Θεοδώρου  
Δημήτριος Μαραγκός του Γερασίμου  
Σπυρίδων Βουκελάτος του Γεωργίου