Δασικοί χάρτες

Από την Δ/νση Δασών Λευκάδας της ΑΔΠΔΕ&Ι  ανακοινώνεται ότι μετά την θεώρηση του Δασικού Χάρτη Π.Ε. Λευκάδας (αρ.πρωτ.5616/13.01.2021…