Εκλογές 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

Αποτελέσματα

Ενεργά μέλη196 
Μέλη με δικαίωμα ψήφου18493.9%
Εγγεγραμένα στις εκλογές16489.1%
   
Ψήφισαν11872.0%
   

για το Διοικητικό Συμβούλιο

Υποψήφιοι Ψήφοι  
Βουκελάτος Γεώργιος του Σπυρίδωνος 80 εκλέγεται
Κονιδάρης Νικόλαος του Γερασίμου 61 εκλέγεται
Μαραγκού Ολυμπία του Ευσταθίου 34 επιλαχούσα
Μαραγκός Θεόδωρος του Σπυρίδωνος 24 επιλαχών
Μαραγκός Κωνσταντίνος του Αποστόλου 17 επιλαχών
Μαραγκός Νικόλαος του Φωτίου 84 εκλέγεται
Μελά Ελευθερία του Σπυρίδωνος 94 εκλέγεται
Περδικάρη Αικατερίνη του Γεωργίου 36 επιλαχούσα
Συμεωνίδη Ελένη του Θεοδώρου 40 εκλέγεται
Τζεφρώνης Ζώης του Δημητρίου 93 εκλέγεται
Τζεφρώνης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου 59 εκλέγεται

για την Ελεγκτική Επιτροπή

ΥποψήφιοιΨήφοι 
Βερύκιος Γεώργιος του Παναγιώτη57επιλαχών
Βουκελάτος Σπυρίδων  του Γεωργίου59εκλέγεται
Μαραγκός Δημήτριος του Γερασίμου61εκλέγεται
Μαραγκός Ευστάθιος του Θεοδώρου79εκλέγεται

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν από την καταμέτρηση των ψήφων με την επίβλεψη της Εφορευτικής Επιτροπής από το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ΖΕΥΣ. Τα επικυρωμένα αποτελέσματα θα αναρτηθούν μετά την σύνταξη του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής.

Οι εκλογές διεξήχθησαν την Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Αφορούσαν την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη διετία.

Δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου για το έτος 2022 που είχαν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο παρέχοντας στο Σύλλογο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την αποστολή του προσωπικού συνδέσμου ψηφοφόρου.

 

Υποψηφιότητες

για το Διοικητικό Συμβούλιο

– Βουκελάτος Γεώργιος του Σπυρίδωνος

– Κονιδάρης Νικόλαος του Γερασίμου

– Μαραγκού Ολυμπία του Ευσταθίου

– Μαραγκός Θεόδωρος του Σπυρίδωνος 

– Μαραγκός Κωνσταντίνος του Αποστόλου

– Μαραγκός Νικόλαος του Φωτίου

– Μελά Ελευθερία του Σπυρίδωνος

– Περδικάρη Αικατερίνη του Γεωργίου

– Συμεωνίδη Ελένη του Θεοδώρου

– Τζεφρώνης Ζώης του Δημητρίου

– Τζεφρώνης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

για την Ελεγκτική Επιτροπή

– Βερύκιος Γεώργιος του Παναγιώτη

– Βουκελάτος Σπυρίδων του Γεωργίου

– Μαραγκός Δημήτριος του Γερασίμου

– Μαραγκός Ευστάθιος του Θεοδώρου

Εφορευτική Επιτροπή

– Βουκελάτου Γεωργία του Γεωργίου

– Βουκελάτος Γεώργιος του Δημητρίου

– Τζεφρώνης Δημήτριος του Ζώη

Οι εκλογές διασφαλίζονται από την χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ΖΕΥΣ