Φόρμα προτάσεων

Φόρμα Προτάσεων

για την ονοματοδοσία οδών του Κομηλιού

Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και τις προτάσεις σας γράφοντας λίγα λόγια για την κάθε πρόταση και στη συνέχεια πατήστε υποβολή προτάσεων.