Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις εκλογές και τη συγκρότησή του σε σώμα.