Συνδρομή

Συνδρομή Μελών του Συλλόγου

Η Συνδρομή για τα μέλη του Συλλόγου είναι 15 € το χρόνο και πληρώνεται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους. 

Για την εξόφληση της συνδρομής σας μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στην ταμία του Συλλόγου (Μαραγκού Ολυμπία, τηλ: 697 063 4367) ή σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης μπορείτε με να πληρώσετε τη συνδρομή σας με κατάθεση στο λογαριασμό του Συλλόγου IBAN: GR82 0172 4540 0054 5410 0275 707 (Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχοι: ΤΖΕΦΡΩΝΗΣ ΖΩΗΣ, ΜΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) με αιτιολογία: Συνδρομή, το έτος, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του μέλους που αφορά η συνδρομή (πχ Συνδρομή 2022 ΤΖΕΦΡΩΝΗΣ ΖΩΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ).