Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2022

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 στην έδρα του Συλλόγου, Γερανίου 41, 104 31 Αθήνα (πλατεία Ομονοίας). Διαβάστε την πρόσκληση, πατώντας το κουμπί, για λεπτομέρειες.