Ονοματοδοσία οδών του χωριού

Ονοματοδοσία των οδών του χωριού

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,

Ο Δήμος Λευκάδας, με έγγραφό του πρός τον Πρόεδρο της Κοινότητας, καλεί σε εισήγηση για την ονομαδοσία των ανώνυμων οδών εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ενημέρωσε και ζήτησε τη συμβολή του Συλλόγου για την εισήγηση ονοματοδοσίας των οδών του Κομηλιού. Από κοινού απόφασισαν να ζητηθούν και οι προτάσεις όλων των συγχωριανών και των μελών του Συλλόγου καθώς η ονοματοδοσία των οδών του Κομηλιού αποτελεί θέμα μεγάλης σημασίας. Η συμβολή όλων μας, με τις προτάσεις μας, θα βοηθήσει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη και ευρείας αποδοχής εισήγηση για την ονοματοδοσία των οδών όπου ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν, επισήμως, ονοματοδοτηθεί.

Για την υποβολή προτάσεων χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα. Τα ονόματα που μπορείτε να προτείνετε (έως 5) θα πρέπει να έχουν σχέση με την ιστορία του Κομηλιού ή της Λευκάδας ή της Ελλάδας γενικότερα. Επίσης μπορούν να προταθούν ονομασίες από άλλα θέματα όπως φυτά, τοποθεσίες, σημαντικές ημερομηνίες κ.α. (Μπορείτε να πάρετε παράδειγμα από οδούς των περιοχών κατοικίας σας και πως αυτά είναι αντίστοιχα σημαντικά για την περιοχή αυτή. Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται: οδός Κωνσταντίνου Κανάρη, οδός 25ης Μαρτίου, οδός Γιασεμιών). Μόνο σοβαρές προτάσεις θα λαμβάνονται υποψη και θα πρέπει κάθε πρόταση να τεκμηριώνεται όσο προφανής να είναι η συσχέτισή της με το Κομηλιό. Στο τέλος όλες οι προτάσεις τεθούν υπόψη του Προέδρου της  Κοινότητας για να συνταχθεί η τελική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ονοματοδοσία των οδών. 

Προθεσμία υποβολής έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, 23:59.

One thought on “Ονοματοδοσία οδών του χωριού

Comments are closed.