“Λευκάδα, Φως, Απόδραση” της Αλίκης Λαγκαδιανού στην Αθήνα

"Λευκάδα, Φως, Απόδραση" της Αλίκης Λαγκαδιανού στην Αθήνα