Επικοινωνία

Επικοινωνία

Σύλλογος Απανταχού Κομηλιωτών και Φίλων "Η Παναγιά"

Ταχυδρομική Διέύθυνση: Γερανίου 41, 104 31 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 698 3014 402

Email: komiliotes@gmail.com

Κοινότητα Κομηλιού

Ταχυδρομική  Διεύθυνση: Κοινοτικό Γραφείο Κομηλιού, 310 82 Κομηλιό Λευκάδας 

Τηλέφωνο: +30 26450 33053

Email: kinotitakomilioy@gmail.com