Αναβολή Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκ νέου αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών εδώ