Έτοιμη η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου περιμένει τα βιβλία σας

Έτοιμη η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου περιμένει τα βιβλία σας

Στο χώρο του παλιού σχολείου κατασκευάστηκε βιβλιοθήκη από τον Σύλλογο. Όποιος έχει βιβλία τα οποία πιάνουν χώρο στη βιβλιοθήκη του και δεν τα χρειάζεται, σκόπευε να τα πετάξει και θέλει να τα δωρίσει στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το Σύλλογο στο τηλέφωνο: 6983014402, στα τηλέφωνα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στο email του Συλλόγου: komiliotes@gmail.com για να τα δωρίσει. Επίσης μπορεί  να τα φέρει την Κυριακή 13 Αυγούστου κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων.

Σκοπός είναι η βιβλιοθήκη να εμπλουτιστεί με βιβλία που αφορούν τον τόπο μας και τη Λευκάδα γενικότερα, αλλά και βιβλία γενικού ενδιαφέροντος. Η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί με δανεισμό, όπως είναι προφανές κυρίως κατα τους θερινούς μήνες, ενώ για τα βιβλία που υπάρχουν θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται και από το site του Συλλόγου.